For UU-vejledere

Kombineret Ungdomsuddannelse er en uddannelse for unge under 25 år, som har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse. Målet er, at den unge skal opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver mulighed for at finde beskæftigelse eller fortsætte i uddannelsessystemet.

Tilmeldingen af nye elever

De unge bliver tilmeldt Kombineret Ungdomsuddannelse i UU-vejledningen i den kommune, hvor de bor. I menuen til venstre kan du læse mere om målgruppevurdering, hente den seneste brochure målrettet nye elever og finde kontaktoplysninger til de enkelte værtskoler. Målgruppevurderinger sendes til kuu-optag@kvuc.dk.

Har du spørgsmål?

Hvis du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KVUC, som er tovholderinstitution for Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden-Bornholm på tlf. 82326600 eller mail kvuc@kvuc.dk.

Lotte Hüttel, Chef for Kombineret Ungdomsuddannelse på KVUC, kan desuden kontaktes direkte på 30104291 eller lhy@kvuc.dk

> Læs mere om uddannelsens struktur og formelle rammer

Læs mere om de enkelte linjer på KUU