Nyhed

Konference om KUU

14. mar 2018

KUU skal nedlægges og overføres til FGU i sommeren 2019. Erfaringer skal gives videre.

I sommeren 2019 skal Kombineret Ungdomsuddannelse nedlægges og overgå til den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU er bygget op over mange af de samme visioner og principper som KUU.

KUU Hovedstaden-Bornholm er etableret i et tæt samarbejde mellem ungdomsskoler, produktionsskoler og VUC’er med fokus på at integrere de forskellige fagligheder i værksteder, projekter, erhvervsretning og almene fag.

Erfaringer skal gives videre

For at sikre, at vigtige erfaringer fra KUU gives videre til den nye uddannelsesinstitution, holder KUU Hovedstaden-Bornholm en stor konference på KVUC for vejledere, fagpersoner i ministerier og styrelser og andre repræsentanter, som på den ene eller anden måde er involveret i arbejdet med KUU eller FGU.

Programmet for konferencen byder på indlæg, der belyser forskningsresultater og evalueringer af KUU, såvel som paneldebatter med fremtrædende personer på det specifikke uddannelsesområde.

Elever fortæller

Som en del af konferencen vil også et 'ungepanel' bestående af elever fra KUU bl.a. give konferencedeltagerne et indblik i KUU set med de unges egne øjne.

> Læs mere om konferencen