Om KUU

Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden-Bornholm tilbyder en uddannelse, der tager udgangspunkt i, hvordan unge kan være med til at skabe positive forandringer for sig selv, for andre og i lokalmiljøet omkring dem.

Målet er at forene den enkelte unges interesser, livsperspektiv og kompetenceudvikling med muligheder og behov på arbejdsmarkedet og ift. relevante ungdomsuddannelser. Det er målet at skabe uddannelsesforløb, der kan åbne nye muligheder for målgruppen.

Værdisæt

Uddannelsen er tonet af et værdisæt, der har et særligt fokus på de unges udvikling og dannelse, på fællesskab og mangfoldighed og på bæredygtighed og projektarbejde. De unge skal kunne bidrage aktivt på det lokale arbejdsmarked. 

Ressourcestærke unge

Vi ser de unge som ressourcestærke individer, der kan indgå i konkrete samfundsorienterede projekter.

Hos Kombineret Ungdomsuddannelse Hovedstaden-Bornholm kommer de unge til at arbejde med kortere og længerevarende lokalt forankrede projekter. Uddannelsen lægger stor vægt på etableringen af virksomhedssamarbejde og på en positiv dialog med arbejdsmarkedets parter.  

I menuen til venstre kan du læse mere om uddannelsen formelle rammer.