Kvalitetssikring

Formålet med kvalitetssikring er dels at sikre en løbende monitorering af forløbene, dels at støtte den videre udvikling af praksis omkring uddannelserne.

Resultater og viden fra kvalitetsindsatserne anvendes primært fremadrettet og formativt. 

Kvalitetssystemets dele

A. Monitorering/resultatvurdering 

 • For hvert forløb indsamles følgende nøgledata: 
 • Antal elever 
 • Kursisternes uddannelsesbaggrund og alder 
 • Fremmøde- og gennemførelsesprocent 
 • Faglig progression 
 • Overgang til arbejdsmarkedet eller anden uddannelse. 

Data analyseres og drøftes i referencegruppen hvert halve år. Her vurderes udviklingen på de forskellige områder, og det aftales, om der er behov for eventuelle justeringer af forløb og indsatser. 


B: Praksisudvikling 

De udviklingsorienterede dele af kvalitetssystemet har til formål at involvere både lærere, elever og aftagere i den kontinuerlige justering og forbedring af uddannelsen. Indsatserne er følgende:

 • advisory board
 • Forløbsplan og portfolio
 • Pædagogisk udvikling og lærerkompetencer
 • Undervisningsevaluering.


Årshjul for kvalitetsindsatser 

Juni / december: 

 • KUU-seminar for alle lærere, vejledere og kontaktpersoner med henblik på pædagogisk udvikling/kompetenceudvikling, forløbsevaluering og forberedelse af kommende opstart.

August / januar: 

 • Udarbejdelse af kompetenceprofil og forløbsplan for hver elev. 

September / februar 

 • Møde med Advisory board. 

Oktober / marts

 • Undervisningsevaluering/elevevaluering af forløbets hoveddele. 

Januar / august: 

 • Analyse af monitoreringsdata samt praktikernes selvevaluering. 
 • Drøftelse/evaluering i referencegruppen af resultaterne: Fælles status samt aftaler om fremadrettede justeringer. 

Løbende: 

 • Drøftelse mellem kontaktperson og elev af forløbsplan, progression og indsats. 
 • Udarbejdelse af arbejdsportfolio. 


Rapporter

Årsrapporter:

Indsatsplaner: